Na našem području djeluju tri lovačke udruge koje imaju i značajni fond razne niske i visoke divljači. To je LU „Vidra“, LU „Fazan“ Stari Gradac, ali su tu i dvije Ribolovne udruge „Šaran“ Pitomača i „Smuđ“ Križnica koje gospodare sa bogatim ribljim fondom rijeke Drave.


Copyright © 2013. Sva prava pridržana.

Dravska iža Križnica - Pitomača - Croatia, Tel: 033/801-939